صــــــفردرجــــه tag:http://sefrdaraje.mihanblog.com 2020-08-01T21:15:21+01:00 mihanblog.com جملات و اس ام اس سیگار 2014-10-17T08:30:39+01:00 2014-10-17T08:30:39+01:00 tag:http://sefrdaraje.mihanblog.com/post/234 ραяαzıт ... زنگ صدای قلبت قرنیست مانده در گوشاکنون من و سراب و سیگار نیمه خاموشحرفی دگر نمانده ، یادم تو را فراموش …...خاموش شدی در مندرست مثل سیگاری نیمه که پرت کرده باشند میان جوی !...این سیگار که در دست من استمی سوزد و صدایش در نمی آید ؛ درست مثل خود من در دست خاطرات تو !. asheghane 9

زنگ صدای قلبت قرنیست مانده در گوش

اکنون من و سراب و سیگار نیمه خاموش

حرفی دگر نمانده ، یادم تو را فراموش …
.

.

.

خاموش شدی در من

درست مثل سیگاری نیمه که پرت کرده باشند میان جوی !
.

.

.

این سیگار که در دست من است

می سوزد و صدایش در نمی آید ؛ درست مثل خود من در دست خاطرات تو !


. ]]>
اس ام اس ماه محرم 2014-10-17T08:12:19+01:00 2014-10-17T08:12:19+01:00 tag:http://sefrdaraje.mihanblog.com/post/232 ραяαzıт ... عالم همه محو گل رخسار حسین است ، ذرات جهان درعجب از كار حسین است . دانی كه چرا خانه ی حق گشته سیه پوش، یعنی كه خدای تو عزادار حسین است***بنال ای دل عجب افسرده ام منحسین خویش را گم کرده ام من***قیامت بی حسین غوغا ندارد”شفاعت بی حسین معنا ندارد”حسینی باش كه در محشر نگویند”چرا پرونده ات امضاء ندارد
muharram 02 اس ام اس ماه محرم

عالم همه محو گل رخسار حسین است ، ذرات جهان درعجب از كار حسین است . دانی كه چرا خانه ی حق گشته سیه پوش

، یعنی كه خدای تو عزادار حسین است

***

بنال ای دل عجب افسرده ام من
حسین خویش را گم کرده ام من

***

قیامت بی حسین غوغا ندارد”شفاعت بی حسین معنا ندارد”حسینی باش كه در محشر نگویند”چرا پرونده ات امضاء ندارد]]>
اس ام اس عید قربان 2014-10-05T09:33:31+01:00 2014-10-05T09:33:31+01:00 tag:http://sefrdaraje.mihanblog.com/post/231 ραяαzıт ... عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان راپاسداران و اسیران و به خون آغشتگان راخیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کنمعنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن . . . .عید قربان 93 جدیداس ام اس جدید عید قربان. 
عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را
پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را
خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن
معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن . . .

 
.
عید قربان 93 جدید
اس ام اس جدید عید قربان

.


 
]]>
سایپا مطمئن :| 2014-09-19T06:59:32+01:00 2014-09-19T06:59:32+01:00 tag:http://sefrdaraje.mihanblog.com/post/226 ραяαzıт ... یک زن و شوهر در حال عبور از جلوی نمایندگی سایپازن: اصغر آقا؟ ازین ماشینا بخریم؟ اصغرآقا: نه. . . . و سالهای سال با سلامتی کامل با هم زندگی کردند.حتی گفته می شود که نوه های خود را هم دیده اند. یک زن و شوهر در حال عبور از جلوی نمایندگی سایپا

زن: اصغر آقا؟ ازین ماشینا بخریم؟

اصغرآقا: نه.

. . . و سالهای سال با سلامتی کامل با هم زندگی کردند.

حتی گفته می شود که نوه های خود را هم دیده اند.
]]>
تفاوت ها (طنز) 2014-09-19T06:59:31+01:00 2014-09-19T06:59:31+01:00 tag:http://sefrdaraje.mihanblog.com/post/229 ραяαzıт ... می دونی فرق شهردار ی با صدا وسیما چیه؟شهرداری آشغال جمع می کنه ولی صدا وسیما آشغال پخش می کنه!
می دونی فرق شهردار ی با صدا وسیما چیه؟

شهرداری آشغال جمع می کنه ولی صدا وسیما آشغال پخش می کنه!
]]>
علم یا ثروت (طنز) 2014-09-19T06:59:29+01:00 2014-09-19T06:59:29+01:00 tag:http://sefrdaraje.mihanblog.com/post/228 ραяαzıт ... همه دستارو بیارید بالا میخوام دعا کنم آمین بگید....خدایا!بار اللها!پروردگارا!به من علم و ثروت فراوان عطا فرما تا بفهمم کدومشون بهتره...خدایا من به خاطر خودم نمیگم که ، میخوام ملت از بلاتکلیفی در بیاند...سخته ولی من حاضرم به خاطر مردم از خود گذشتگی کنم و تجربه اش کنم....

همه دستارو بیارید بالا میخوام دعا کنم آمین بگید....
خدایا!
بار اللها!
پروردگارا!
به من علم و ثروت فراوان عطا فرما تا بفهمم کدومشون بهتره...
خدایا من به خاطر خودم نمیگم که ، میخوام ملت از بلاتکلیفی در بیاند...
سخته ولی من حاضرم به خاطر مردم از خود گذشتگی کنم و تجربه اش کنم....

]]>
دختر است دیگر 2014-09-19T06:59:25+01:00 2014-09-19T06:59:25+01:00 tag:http://sefrdaraje.mihanblog.com/post/227 ραяαzıт ... دختر است دیگر گاهی دلش می خواهد بزند فک همه را پایین بیاوردولی زورش نمی رسد مجبور است 2بهم زنی کند:))

دختر است دیگر گاهی دلش می خواهد بزند فک همه را پایین بیاورد


ولی زورش نمی رسد مجبور است 2بهم زنی کند:))]]>
کیف پول :| 2014-09-19T06:59:22+01:00 2014-09-19T06:59:22+01:00 tag:http://sefrdaraje.mihanblog.com/post/230 ραяαzıт ... میگن هر کی دردودل کنه خالی میشه آقا یه سوال این کیف پول من با کدومتون دردودل میکه که همیشه خالیه راستشو بگین :|
میگن هر کی دردودل کنه خالی میشه
آقا یه سوال
این کیف پول من با کدومتون دردودل میکه که همیشه خالیه
راستشو بگین :|
]]>